İçinde bulunduğumuz rekabetçi iş dünyasında fark yaratmak ve gerçek bir güç kazanmak için elimizde olan en önemli değer iletişimdir. İç ve dış iletişimi güçlü kurumlar hem çalışanlarına hem müşterilerine pozitif bir deneyim sunmakta ve önemli değerleri ifade eden kurumsal bir kültür yaratmaktadır. İletişim bir şirketin en önemli kaynağıdır ve etkili kullanıldığı zaman çok güçlü olabilir. Pozitif iletişim şirket içerisinde motivasyonu yükseltir ve mutlu çalışanlar yaratır. Böylece dışa yansıyan enerjimiz de aynı şekilde olur.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı kurumlarda iletişimin gücünü anlamak ve pozitif iletişim kurma konusunda temel bir bilgi ve yetenek edinmektir. Katılımcılar iki günlük eğitim içerisinde temel bilgileri alacaklar ve uygulamalı çalışmlarla iletişim becerileri üzerinde çalışacaklardır. Negatif iletişim kurma bir alışkanlıktır ve pozitif iletişim için yeni alışkanlıklar geliştirmek gerekir. Bu eğitim bu alışkanlıkları geliştirmek için bir başlangıçtır.

Kimler Katılmalı?

Çözüm odaklı iletişim eğitimi kurumlara özel süreçler olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Bir şirkette yönetim düzeyinden alt kademelere kadar her düzeydeki katılımcılar bu eğitimden kendi düzeylerine uygun gruplara ayrılarak faydalanabilir. Size özel çalışma şeklini belirlemek ve eğitimi ihtiyaçlarınıza göre birlikte kurgulayabilmek için bize ulaşın.